Loading
NewsTin tức

Ngân hàng thế giới thực hiện đánh giá thường kỳ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả

Từ ngày 15/3 đến ngày 29/3/2021, Ngân hàng thế giới sẽ tiến hành đánh giá thường kỳ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra cho 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (Sup).
Công trình cấp nước xã Chiềng Xôm - tỉnh Sơn La

Công trình cấp nước xã Chiềng Xôm – tỉnh Sơn La

Theo đó, Đoàn giám sát, đánh giá của Ngân hàng thế giới do bà Nguyễn Diễm Hằng, Chủ nhiệm Chương trình làm trưởng đoàn, sẽ có các buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ giáo dục, Kiểm toán nhà nước, Ban điều phối chương trình (CO), Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NCERWASS), Ủy ban dân tộc (CEMA), Cục quản lý môi trường y tế (VIHEMA) và các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình về các vấn đề:

  • Đánh giá tình hình thực hiện năm 2020 và phân bổ ngân sách năm 2021 cho các tỉnh thực hiện Chương trình, trong đó có vốn đối ứng để thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực;
  • Thảo luận về kế hoạch hỗ trợ về kỹ thuật, truyền thông, môi trường và xã hội của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho các tỉnh thực hiện Chương trình;
  • Đánh giá và phân tích khả năng bền vững của các công trình cấp nước;
  • Đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động (PAP) bao gồm các vấn đề về đấu thầu; giới và dân tộc thiểu số; cơ chế phản hồi/khiếu nại từ người hưởng lợi và các vấn đề về môi trường, xã hội;
  • Thảo luận về kết quả kiểm đếm năm 2020;
  • Thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm hỗ trợ các tỉnh có chỉ số giải ngân thấp.

Theo lịch làm việc, Ngân Hàng thế giới sẽ thực hiện các chuyến giám sát thực địa tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Gia Lai Tum từ ngày 15/3 đến ngày 19/3 trước khi có các buổi làm việc chính thức với các Bộ, ngành liên quan tại Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *