Loading
Sự kiện sắp diễn ra

67 / 5000 Kết quả dịch Họp Nhóm Công tác Vệ sinh Nông thôn Thường xuyên ngày 6 tháng 12 năm 2019

Họp Nhóm Công tác Vệ sinh Nông thôn định kỳ sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 12 năm 2019 cho quý IV, tập trung vào Vệ sinh & Nước cho Tất cả mọi người và các đối tác quốc gia và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu và các bài học về hợp tác, tài chính, sự tham gia của chính phủ WASH.