Loading
Tin tức

Hội nghị lần thứ 4 nhóm đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn

Ngày 6 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp thường kỳ quý IV năm 2019 của Nhóm công tác vệ sinh môi trường nông thôn. Tiến sĩ Ass. Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế (VIHEMA), Bộ Y tế và Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Điều phối viên Ban Điều phối Đối tác Nước sạch và VSMT nông thôn đồng chủ trì cuộc họp. cuộc họp có đại biểu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ xây dựng; Bộ Y Tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Viện Sức khỏe Môi trường và Công nghiệp; Đại diện các tổ chức quốc tế và phi chính phủ như UNICEF, WHO, Đối tác Nước sạch và Vệ sinh toàn cầu (WSA), BORDA, CWS, IDE, World Vision, USAID / PHAD, Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam, CCHIP; các công ty đại diện cho khu vực tư nhân như ROTO, công ty nước Hà Nội, UNILEVER và các cơ quan báo chí Tạp chí Sức khỏe Môi trường. Đặc biệt tham gia cuộc họp là Đoàn đại biểu cấp cao SWA gồm ông Patrick Moriarty – chủ tịch SWA, bà Catarina de Albuquerque – Giám đốc điều hành SWA và thành viên ban chỉ đạo SWA. Cuộc họp được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động hàng quý của Đối tác nông thôn. Nhóm công tác về vệ sinh do VIHEMA / Bộ Y tế chủ trì, nhằm cập nhật và chia sẻ thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, thể chế và hoạt động của các chương trình, dự án về nước và vệ sinh của Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế tại Việt Nam. các đại biểu đã chia sẻ thông tin cập nhật về tiến độ vệ sinh môi trường, tình hình cấp nước sạch đô thị và nông thôn ở Việt Nam, dịch vụ cấp nước và vệ sinh tại các cơ sở y tế; chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu về hợp tác, phân bổ tài chính và sự tham gia của chính phủ trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh; theo dõi, giám sát chất lượng nước của các hệ thống cấp nước sạch quy mô nhỏ cho thôn bản, trường học, các đại biểu bàn cách tiếp tục đầu tư tìm giải pháp lâu dài phù hợp, cải thiện dịch vụ nước sạch, vệ sinh môi trường, đặc biệt là nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho người dân tộc. đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa, khuyến khích tư nhân tham gia, phát triển phần mềm giám sát chất lượng nước, nhà vệ sinh, duy trì vệ sinh, duy trì tính bền vững của hệ thống cấp nước và vệ sinh cũng như không phóng uế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *